Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych Użytkownika strony https://kacprzyk-wyceny.pl/ jest Krzysztof Kacprzyk – Firma Usługowa z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Szweykowskiego 2a/6 (kod pocztowy: 61-606) (dalej „Administrator”).
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Elżbieta Tofil, kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail iod.rzeczoznawca@dpag.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przez Panią/Pana wiadomość za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://kacprzyk-wyceny.pl/kontakt/, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 4. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość.
 5. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość.
 6. Pani/u w związku z przetwarzaniem Pani/a danych osobowych przysługuje prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
  2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.