Oferta

Rzeczoznawca majątkowy

Specjalizuję się w wycenie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, analizach i badaniach rynku, doradztwie inwestycyjnym i majątkowym. Dzięki wysokim kwalifikacjom i bogatemu doświadczeniu zawodowemu, jestem w stanie zapewnić sprawną, rzetelną i terminową obsługę nawet najbardziej wymagających zleceń. Moja siedziba znajduje się w Poznaniu, ale działam na terenie całego kraju.

Rodzaje wycenianych nieruchomości:

 • lokale mieszkalne (gotowe i w realizacji)
 • domy mieszkalne jednorodzinne/wielorodzinne (gotowe i w realizacji)
 • projekty deweloperskie (mieszkalne/komercyjne)
 • nieruchomości komercyjne (biurowe, handlowe, magazynowe, przemysłowe, hotelowe)
 • nieruchomości rolne – niezabudowane i zabudowane
 • grunty niezabudowane (mieszkaniowe)
 • grunty niezabudowane (komercyjne i inwestycyjne)
 • inne

Przykładowe cele realizowanych wycen:

 • kredytowe (zabezpieczenie wierzytelności)
 • ubezpieczeniowe
 • podatkowe (np. podatek od nieruchomości)
 • księgowe (np. amortyzacja, sprawozdanie finansowe)
 • informacyjne (np. kupno/sprzedaż, rozliczenia majątkowe)
 • sądowe

Oferujemy doradztwo w zakresie:

 • opłacalności inwestycji
 • analiz/badań rynku nieruchomości
 • kupna/sprzedaży – analiza dla potrzeb negocjacji ceny kupna/sprzedaży
 • analiza/badanie stanu prawnego nieruchomości
 • opinie i analizy wg indywidualnych uzgodnień

Dokumenty niezbędne do wykonania wyceny nieruchomości

Lokal mieszkalny/niemieszkalny gotowy

Obligatoryjnie:

 •  Nr księgi wieczystej

Opcjonalnie:

 • Wypis z kartoteki lokali
 • Wypis z rejestru lokali
 • Rzut lokalu
Lokal mieszkalny/niemieszkalny w realizacji

Obligatoryjnie: 

 • Nr księgi wieczystej gruntowej
 • Umowa rezerwacyjna/deweloperska
 • Rzut lokalu
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Obligatoryjnie:

 • Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej/Przydział lokalu
 • Nr księgi wieczystej (jeśli jest założona)

Opcjonalnie:

 • Rzut lokalu
Nieruchomość gruntowa zabudowana (mieszkalna) gotowa

Obligatoryjnie:

 • Aktualny wypis z rejestru gruntów
 • Mapa zasadnicza/ewidencyjna
 • Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie/Zgłoszenie zakończenia budowy

Opcjonalnie:

 • Projekt budowlany/inwentaryzacja
 • Decyzja o warunkach zabudowy
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość gruntowa zabudowana (mieszkalna) w realizacji

Obligatoryjnie:

 • Aktualny wypis z rejestru gruntów
 • Mapa zasadnicza/ewidencyjna
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę
 • Projekt budowlany

 Opcjonalnie:

 • Decyzja o warunkach zabudowy
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka)

Obligatoryjnie:

 • Aktualny wypis z rejestru gruntów
 • Mapa zasadnicza/ewidencyjna
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę
 • Projekt budowlany

 Opcjonalnie:

 • Decyzja o warunkach zabudowy
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Budowle
 • Parametry techniczne (powierzchnia, długość, kubatura, opis techniczny, rok budowy itd.)
 • Mapa zasadnicza lub inwentaryzacyjna z usytuowaniem przedmiotu wyceny

Gdzie pozyskać dokumenty ewidencyjne  stanowiące niezbędne elementy operatu szacunkowego?

Do dokumentów należą: wypisy z rejestru gruntów, wypisy z rejestru lokali, kopie map ewidencyjnych i zasadniczych.

Dla nieruchomości położonych na terenie m. Poznań

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Gronowa 20

61-655 Poznań

Dla nieruchomości położonych na terenie powiatu poznańskiego

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Cennik

Lokal mieszkalny  od 350 zł + VAT (23%)
Grunt niezabudowany (budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne)  od 400 zł + VAT (23%)
Grunt niezabudowany (budownictwo komercyjne, mieszkaniowe wielorodzinne) od 700 zł + VAT (23%)
Dom jednorodzinny  od 550 zł + VAT (23%)
Dom jednorodzinny w budowie  od 600 zł + VAT (23%)
Lokal użytkowy  od 450 zł + VAT (23%)
Siedliska  od 650 zł + VAT (23%)
Służebność gruntowa Cena ustalana indywidualnie
Nieruchomości zabudowane komercyjne (różne funkcje) Cena ustalana indywidualnie
Dokumenty niezbędne do wyceny 50 zł + VAT (23%) + koszt nabycia dokumentów