Podatek od spadku. Czy potrzebuję operat szacunkowy nieruchomości?

Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych służy określeniu jej wartości rynkowej  niezbędnej m.in. przy składaniu deklaracji na podatek od spadku. Potrzeba taka pojawia się każdorazowo przy dziedziczeniu spadku w postaci nieruchomości. Podatnik nie jest zobowiązany korzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego, może samodzielnie zadeklarować wartość rynkową masy spadkowej na potrzeby wypełnienia deklaracji i uiszczenia podatku od spadku.

Jak wygląda weryfikacja zadeklarowanej wartości przez Urząd Skarbowy?

Zgodnie z obowiązującym prawem podana przez podatnika wartość jest poddawana ocenie a następnie porównywana z rejestrem cen nieruchomości prowadzonym przez właściwy Urząd Skarbowy. W przypadku gdy wartość ta odbiega od cen przeciętnych, podatnik wzywany jest do podwyższenia lub obniżenia wartości, zaś urząd podaje propozycję wartości według swojej wstępnej oceny. Podatnik może się z tą oceną zgodzić i podwyższyć/obniżyć wartość nieruchomości lub też może się nie zgodzić. Jeżeli się nie zgodzi – może przedstawić wycenę nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego lub podjąć ryzyko sporządzenia wyceny przez biegłego powołanego przez Urząd Skarbowy. Różnica większa niż 33% pomiędzy wartością podaną przez podatnika a wartością wynikającą z opinii biegłego, oznacza obowiązek poniesienia kosztów opinii przez Podatnika oraz konieczność dopłaty opłaty skarbowej.

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, wartość rynkową nieruchomości określa się „na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju z dnia powstania obowiązku podatkowego”.

Co daje mi operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego?

Jeśli dziedziczymy np. nieruchomość położoną w dobrej lokalizacji, ale zaniedbaną, o złym stanie technicznym czy innych cechach obniżających jej atrakcyjność rynkową, deklarując nawet realną jej wartość rynkową poważnie ryzykujemy sprzeciw Urzędu Skarbowego co do podanej kwoty. Przyczyna jest prosta: podana wartość może nie zmieścić się w widełkach, którymi dysponuje US, na podstawie zebranych cen transakcyjnych. Operat szacunkowy dołączony do takiej deklaracji jest dowodem na to, iż zadeklarowana wartość nieruchomości odpowiada jej atrakcyjności rynkowej i koresponduje z aktualną sytuacją na lokalnym rynku nieruchomości podobnych. Elementem wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego jest bogata dokumentacja fotograficzna nieruchomości, jej szczegółowy opis oraz wnikliwa analiza lokalnego rynku nieruchomości. Operat szacunkowy weryfikuje i uwiarygodnia poziom wartości zadeklarowany przez Podatnika i często rozwiewa wątpliwości Urzędu Skarbowego co do wartości rynkowej dziedziczonej nieruchomości.

Wzrost cen mieszkań w Poznaniu – I-III kwartał 2021

Dynamika cen nieruchomości w Poznaniu (rynek wtórny) w 2021 Nieodzownym elementem każdego operatu szacunkowego jest rzetelna analiza rynku lokalnego opierająca się na badaniu cen transakcyjnych...

Wartość rynkowa a wartość odtworzeniowa nieruchomości komercyjnych

W ostatnim wpisie przybliżyłem czysto teoretycznie rodzaje określanych przez rzeczoznawców majątkowych wartości nieruchomości. Dzisiejszy wpis jest częściowo jego rozwinięciem. Wartość rynkowa =...

Krzysztof Kacprzyk podwójnym Mistrzem Polski Rzeczoznawców Majątkowych 2019

Puchar Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wraca do Poznania! W dniach 20-21 czerwca 2019r. odbyły się XXV Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie im....

Wartość nieruchomości – rodzaje i sposoby ich określania.

Czytając operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, możemy znaleźć kilka rodzajów wartości nieruchomości. Co w praktyce oznaczają? Jakie czynniki wpływają na ich wielkość oraz w...

Wycena nieruchomości dla potrzeb księgowych (amortyzacji)

Jeden operat szacunkowy do różnych celów?Moi Klienci, już po nabyciu nieruchomości, często zadają mi pytanie czy mogą wykorzystać sporządzony przeze mnie operat szacunkowy (sporządzony dla celów...

Podatek od spadku a wartość rynkowa nieruchomości

Podatek od spadku. Czy potrzebuję operat szacunkowy nieruchomości? Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych służy określeniu jej wartości rynkowej  niezbędnej...

Cele wyceny i rodzaje szacowanych nieruchomości

Celów wyceny nieruchomości jest co najmniej tak wiele jak rodzajów szacowanego mienia. Okoliczności, w których warto zlecić określenie wartości rynkowej nieruchomości jest naprawdę sporo. Sporządzam...

Czy sprzedając nieruchomość warto zlecić operat szacunkowy?

Operat szacunkowy? Pierwsze słyszę. Szukając odpowiedzi na pytanie zadane w tytule, musimy wiedzieć czym właściwie jest operat szacunkowy? W swojej codziennej pracy zawodowej spotykam się wciąż z...